Version 3.28 är här!

 • Upplev den härliga känslan med snabbheten, de nya funktionerna som spar tid och det intuitiva gränssnittet som gör PC-Horse ännu lättare att arbeta med.

  release v3 • Sverigelistan - med över 500 kompletta foderanalyser ingår i alla versioner av programmet.
  Garantifoderlistan, som den kallas är som ett "Wikipedia" för hästfoder. Alla värden kommer direkt från foderleverantörerna som garanterar dess innehåll.

  46 intro1


 • SLU´s standardfoder ligger med - bra att ha som mall och för jämförelser.

  När du får din analys ingår inte alltid alla näringsämnen som behövs för en komplett foderstat. Då kan du komplettera de näringsämnen som saknas med något lämpligt mallfoder.

  46 intro2


 • På ett klick får du fram alla värden i fodret - 32 näringsämnen.

  Om det är ett "eget" foder som du lagt in så kan du ändra värdena själv.

  46 intro3


 • I samtliga foderlistor kan du jämföra olika foder med varandra. 

  Du väljer själv vilka foder och näringsämnen du vill jämföra.

  46 intro4 • Svaret får du direkt - angivet i per/kg eller per/TS - rankat på det näringsämne du tycker är viktigast

  46 intro5


 • I stallet samlar du dina hästar. I PRO och KONSULT-versionerna kan du ha flera stall
  46 intro6 • En av (av de många) stallrapporterna ger snabb översikt

  46 intro7


 • En annan visar hur långt kvar det är till fölning...

  46 intro8


 • En rapport visar stallets samlade foderkostnader

  46 intro9


 • På stallnivå kan du se hur mycket och vilka foder de olika hästarna får.

  Skriv ut den och sätt upp vid foderboxen.

  46 intro10


 • Se vad stallets olika hästar ska ha vid respektive måltid
  46 intro11 • Lägg in och döp dina hästar. Bestäm ålder, kön, ras (68 raser fördefinierade) och status.

  Lägg in din egen bild eller använd rasbilden.

  46 intro12


 • Sätt hästen i träning. Du kan samtidigt se hur utfodringen måste anpassas till den valda träningsintensiteten.

  46 intro13


 • Dräktigt sto? PC-Horse finräknar stoets behov från betäckning till fölning. Baserat på din egen erfarenhet kan du finjustera dräktighetstiden. Stallets dräktighetsrapport håller reda på samtliga beräknade fölningsdatum.

  46 intro14


 • Sedan du valt foder till hästen är det dags att dosera mängderna. Diagrammens gröna staplar visar i realtid när du hamnat rätt.

  Beroende på vilken version du har visas olika antal näringsämnen (Mini = 8, STD = 23 PRO & KONSULT = 34)
  46 intro15 • När du gör foderstaten får du expertråd om doseringen under- eller överstiger den rekommenderade mängden. 

  46 intro16


 • Se hur de olika fodren i dagsgivan bidrar med respektive näringsämne.

  Grafiken (gäller alla diagram och rapporter) kan du spara och klistra in i andra dokument, eller sända som mail. (PRO & KONSULT)

  46 intro18


 • Foderstaten ger dig all önskvärd information. 

  46 intro17


 • Du fördelar dagsgivan individuellt för varje häst. Antalet måltider bestäms i stallet.

  Varje häst får exakt det du bestämmer. Måltidstavlan kan du skriva ut och sätta upp i stallet.

  46 intro19


 • Följ unghästarnas utveckling noggrant. Dina inlagda vikter placeras intill den valda rasens normalkurva.

  Du ser direkt när något är fel och kan korrigera antingen fodringen eller valda inställningar (hull, aktivitet, mm)

  46 intro20


 • Lägg in priser på dina foder. Skapa olika prislistor.

  Överför priserna mellan olika foderlistor, stall och hästar.

  46 intro21


 • Maila dina kunder och stallägare.Välj vilka rapporter som ska bifogas. 

   

  46 intro22


 • Maila kompletta stall-, häst- och foderfiler till andra som använder PC-Horse. Skriv ut dina dokument, spara till urklipp och klistra in i andra dokument eller spara som fil på hårddisken.

  46 intro23


 • Gör dina egna foderblandningar. Spara dem som egna foder för användning i dina foderstater (och, naturligtvis, i stallet eller för försäljning).

  46 intro24


 • Med modellstall och modellhästar spar du tid. Lägg upp kompletta modellhästar med lämpliga egenskaper, foderval och prissatta foder. Dra in dem i ett kundstall så är de klara för användning på sekunden.

  46 intro25

 • Håll koll på hästens behandlingar. Du kan hantera veterinärbesök, vaccinering, hovslagare, dräktighetsbehandlingar och mycket mer.
  46 treatmentfinish1


 • Du ser hela stallets behandlingar samlade i rapporten.
  46 treatmentreport1

 
Du kan pausa bildvisningen genom att peka på bilden.
OBS. Vissa funktioner som visas i exemplen ingår ev. endast i de professionella versionerna. Jämför här.

Save