Jämför näringsinnehållet i olika foder (v3)

Olika foder skiljer i näringsinnehåll och för den professionella användaren kan det vara värdefullt att jämföra olika näringsämnen i utvalda foder. Detta sker under fliken "Jämför näringsinnehållet i foder" i alla programmets foderlistor.

Markera först de foder du önskar jämföra och därefter vilka näringsämnen du vill få redovisade.

Knappen "Ranka foder" gör att du kan bestämma vilket näringsämne du vill sortera påDu kan växla värden mellan "per kg TS" och "per kg foder".Save