Rensa bort egna foder som inte längre används

För dig som arbetat med PC-Horse länge kan det med tiden bli många egna foder som har lagrats i olika stall och hästar som inte längre är aktuella.
Dessa tar bara onödig plats och kan lätt rensas bort i version 3.

46 feedinventory1

 

Gå till huvudmenyn och välj "Userdefined feeds" (Egna foder).

46 feedinventory0

Programmet söker igenom samtliga stall och hästar. Om hästen saknas, eller om fodret aldrig använts, visas detta i en lista som visar stallnamnet.
Du kan nu själv välja vilka foder du vil ta bort.

46 feedinventory2

 

Du kan även få svaret att alla dina egna foder används.

46 feedinventory3