Säkerhetskopiering (v3)

PC-Horse gör det enkelt att säkerhetskopiera dina data (foderlistor, stall och hästar),
dvs det som lagrats i "SAVE-mappen". Gå till huvudmenyn och välj: "Säkerhetskopiera "Stallar och hästar"

 

Som standard föreslår programmet att dessa säkerhetskopior ska sparas i mappen"UserDataBackup". Denna ligger direkt under /Mina dokument/PC-Horse3/UserDataBackup.

Om du själv väljer plats rekommenderar vi att du inte sparar dem i Save-mappen, som är den mapp som blir säkerhetskopierad - (summan av alla sparade säkerhetskopior med lager på lager av säkerhetskopior skulle ta alltför stor plats). Följ programmets anvisade standardplats som automatiskt sparar i UserDataBack-mappen.

46 backup2

Om du öppnar mappen "UserDataBackup" ser du dina säkerhetskopior. Där ligger även den automatiska säkerhetskopian. 
Läs mer om det här.

46 backup3

 Utöver din manuellt, och lokalt sparade säkerhetskopian enligt ovan, rekommenderar vi att du regelbundet även lägger en säkerhetskopia utanför datorn - t.ex på ett usb-minne, en cd-skiva, eller annant externt lagringsmedium. Detta säkerställer dina data i händelse av en datorkrasch.

I tillägg till din egen säkerhetskopiering, sparar programmet automatiska ögonblicksbilder av ditt arbete. Dessa data kan återvinnas om de av misstag skulle försvinna. Se här.