Visning av näringsämnen i olika versioner av PC-Horse (v3)

mini46

7 näringsämnen visas och kan skrivas ut i Mini-versionen
I Miniversionen visas de 7 mest elementära näringsämnena. Dessa värden utgör ett absolut minimikrav på uppgifter du ska begära analys på när Du köper foder.

46 feedwindow mini

 

standard46

23 näringsämnen visas och kan skrivas ut i Standard-versionen
Standard-versionen redovisar ett brett fält av viktiga näringsämnen som hästen behöver. Om Du har "gröna" värden på  värdena i tabellen så kan Du känna Dig säker på uppgifterna i Dina foderstater.

46 feedwindow std

 

professional46 consultant46 education46

31 näringsämnen visas och kan skrivas ut i de professionella versionerna (Pro, Konsult & Skola)
För krävande foderrådgivning och för speciella situationer får du dessutom tillgång till fiber, stärkelse och andra viktiga näringsämnen.

46 feedwindow pro